در حال بارگذاری ...

برگزاری دوره بالندگی یادگیری الکترونیکی ویژه استادان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

 دوره بالندگی یادگیری الکترونیکی ویژه استادان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی از روز شنبه 96/11/14 در واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد آغاز گردید شایان ذکر است این دوره تا روز سه شنبه 96/11/17 ادامه خواهد داشت . 


نظرات کاربران