در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیس های استان از انجام مرحله دوم مصاحبه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیس های استان از مرحله دوم مصاحبه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان های خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی و سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه 11/11/96 بازدید به عمل آوردند .


نظرات کاربران