در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیس های استان خراسان رضوی روند برگزاری امتحانات

بازدید دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیس های استان خراسان رضوی به اتفاق معاون آموزشی و پژوهشی و مسئول ارزشیابی مدیریت امور پردیس های استان روز سه شنبه 96/11/3 از روند برگزاری امتحانات واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد .


نظرات کاربران