در حال بارگذاری ...

قابل توجه استادان محترم اعضای هیات علمی رسمی پیمانی دبیران مامور و مدعو آموزشی

شیوه نامه حق التشویق مقالات علمی-پژوهشی

جهت حمایت مالی از انتشار مقالات علمی و پژوهشی چاپ شده اعضای هیئت علمی رسمی پیمانی و دبیران مامور و مدعو آموزشی شیوه نامه حق التشویق مقالات به پیوست ارسال می گردد. لطفا کاربرگ شماره ١و ٢ تکمیل و به همراه حکم کارگزینی و مستندات تاتاریخ ١٠/١١/٩٦ به واحد دانشگاهی ثامن الحجج(ع) (کارشناس پژوهش) تحویل نمایید.


نظرات کاربران