در حال بارگذاری ...

برگزاری کلاس های پودمان دوم مهارت آموزی استخدام پیمانی سال 1395 (ماده 28)

برگزاری کلاس های دروس فلسفه تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران و اخلاق حرفه ای و نقش تربیت معلم از پودمان دوم  مهارت آموزان (ماده 28) روز پنجشنبه 1396/10/14 برای رشته های آموزش ابتدایی ، دبیری تربیت بدنی ،  دبیری ریاضی و استثنائی در واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد برگزار گردید.

ضمنا در ادامه کلاس های جلسه توجیهی آموزش پژوهی در عرصه عمل ، کارآموزی و توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی برای رشته های فوق  برگزار گردید . 


نظرات کاربران