در حال بارگذاری ...

حضور ریاست و کارکنان دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد در مراسم گرامی داشت راهپیمایی 9 دی

نه دی صدای هوشمندانه ی ملتی با بصیرت بود ، حضور ریاست و کارکنان دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد در مراسم گرامی داشت حماسه نه دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت .


نظرات کاربران