در حال بارگذاری ...

برگزاری مصاحبه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی در فرآیند مصاحبه تطبیق وضعیت علمی در روزهای چهارشنبه 96/9/22 و پنجشنبه 96/9/23 شرکت می نمایند .
این مصاحبه در واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد برگزار می شود .


نظرات کاربران