در حال بارگذاری ...

آئین گرامی داشت هفته تربیت بدنی

همزمان با فرارسیدن هفته تربیت بدنی چهارشنبه 96/8/3 بازی دوستانه فوتسال بین کارکنان و اساتید دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد در مجموعه ورزشی دانشگاه برگزار گردید .
شایان ذکر است دکتر میرشجاعیان رئیس دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) نیز در این دیدار دوستانه حضور داشتند .


نظرات کاربران