در حال بارگذاری ...

برگزاری مصاحبه سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال 1396 ( برادران )

در اولین روز از مصاحبه سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال 1396 ( برداران ) روز سه شنبه 96/7/25  در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد آغاز گردید.


نظرات کاربران