در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر کاظمی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از روند برگزاری مصاحبه سومین دوره مهارت آموزان استخدامی پیمانی سال 1396

در اولین روز از پذیرش حضوری مهارت آموزان در سومین دوره استخدامی پیمانی آموزش و پرورش یکشنبه 96/7/23 دکتر کاظمی مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان رضوی و معاونین ضمن حضور در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد از روند برگزاری پذیرش و مصاحبه این دوره بازدید نمودند .
شایان ذکر است در این بازدید دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیس های استان و جمعی از کارکنان مدیریت استانی حضور داشتند.
 


نظرات کاربران