در حال بارگذاری ...

برگزاری مصاحبه سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال 1396

مصاحبه سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال 1396از روز یکشنبه 96/7/23 در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد آغاز گردید .
شایان ذکر است این فرآیند تا روز جمعه 96/7/28 ادامه خواهد داشت .


نظرات کاربران