در حال بارگذاری ...

جلسه توجیهی داوران و مصاحبه کنندگان سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان پیمانی سال 1396

جلسه توجیهی داوران و مصاحبه کنندگان سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان پیمانی سال 1396 با حضور دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیس های استان در روز یکشنبه 96/7/23 برگزار گردید .


نظرات کاربران