در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر مجتبوی از روند برگزاری آغاز مصاحبه سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان پیمانی سال 1396 در دانشگاه فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد

دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیس های استان صبح روز یکشنبه 96/7/23 از روند برگزاری مصاحبه سومین دوره مهارت آموزان استخدامی مستخدمان آموزش و پرورش بازدید به عمل آوردند.


نظرات کاربران