در حال بارگذاری ...

دومین جشنواره پژوهش های دانشجویی پویش

دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان تا 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی نیز می توانند بعنوان ارائه دهنده در این جشنواره شرکت نمایند
لازم به ذکر است مهلت دریافت آثارو مستندات پایان 26/7/96 می باشد.


نظرات کاربران