در حال بارگذاری ...

دوره اموزشی مهارت اموزان ماده ی ٢٨به شکل کارگاهی و عملی با دو رویکرد اصلی IBSE و STSE برگزار شد

با تشکر از فراهم ساختن امکان برگزاری کارگاه های فعال علوم تجربی توسط مدیریت محترم و معاونت ارجمند و همکاران پردیس ثامن الحجج ع مشهد دوره اموزشی مهارت اموزان ماده ی ٢٨به شکل کارگاهی و عملی با دو رویکرد اصلی IBSE و STSE برگزار شد. در رویکرد نخست که رویکرد کاوشگری هست مهارت اموزان محترم با چگونگی تدریس با این روش و مراحل مختلف آن برای اجرا در کلاس درس آشنا شدند. در رویکرد دوم که در واقع ،علوم ،تکنولوژی ،علوم اجتماعی و محیط زیست است. جنبه دیگری از آموزش علوم تجربی که در دنیای امروز به شدت مورد توجه است اموزش داده شد. در این رویکرد نقش متقابل علوم تجربی و علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی جامعه مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت و مهارت اموزان محترم اموختند که دانش اموزان را بیش از پیش متوجه این امر بنمایند. اموزش علوم تجربی بدون در نظر گرفتن فرهنگ یک جامعه در زمینه های مختلف مثل زبان ،اداب و رسوم،عقاید و باورها،دین، موقعیت اجتماعی ،جنسیت و سیاست و همه موارد انسانی، کاری بیهوده خواهد بود. برگزار کنندگان امید وارند به زودی با ورود این مهارت اموزان به عرصه تعلیم و تربیت به اهداف اساسی اموزش علوم به ویژه نقش آن در حرکت سریع اموزش و پرورش به سمت اهداف سند تحول اموزش و پرورش دست یابند.  شایان ذکر است در پایان دوره مهارت آموزان بادکنک هایی که حامل شعار های زیست محیطی بودن به آسمان رها کردند .


نظرات کاربران