در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر نصر آبادی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی مدیریت امور پردیسها دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی از پایگاه سلامت مهارت آموزان

بازدید دکتر نصر آبادی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی مدیریت امور پردیسها دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به همراه جمعی از کارکنان از پایگاه سلامت مهارت آموزان استخدامی آموزش و پرورش ماده 28


نظرات کاربران