در حال بارگذاری ...

قابل توجه مدرسین محترم

ار استادان محترم مرکز ثامن الحجج (ع) تقاضا می شود حداکثر تا 22 مردادماه نسبت به تکمیل فرم ارسال اطلاعات اقدام فرمایند

از اساتید محترم تقاضا می شود حداکثر تا تاریح بیست و سوم مردادماه  نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات خواسته شده اقدام فرمایند 


نظرات کاربران