در حال بارگذاری ...

اولین جلسه هم اندیشی استادان دوره مهارت آموزی معلمی خراسان رضوی

اولین جلسه هم اندیشی استادان دوره مهارت آموزی معلمی با حضور آقای دکتر مجتبوی مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان خراسان رضوی در مورخ 96/5/16 ساعت 18 لغایت 21 تشکیل گردید در ابتدا آقای دکتر میر شجاعیان معاون پردیس و ریاست مرکز آموزش عالی ثامن الحجج ( ع ) مشهد و سپس آقای دکتر مجتبوی سخنانی در مورد ضرورت مهارت آموزی و نقش اساتید محترم در این زمینه ایراد فرمودند و در ادامه کارگروههای تخصصی با حضور اساتید مربوطه تشکیل گردید.


نظرات کاربران