در حال بارگذاری ...

جلسه مشترک فرماندار مشهدو مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و هیات همراه در دفتر مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

معاون استاندار و فرماندار مشهد در جمع مدیر و معاونین دانشگاه فرهنگیان مشهد:بالاترین مقام برای انسان خردورزی است که معلم ،دانشگاه و علم او را به این جایگاه می رساند انقلاب ما انقلاب فرهنگی است ولی متاسفانه علیرغم شعارها و حرف های سیاسی که با پوشش فرهنگی زده می شود باید اعتراف کرد اگر این همه کارهای زیادی که در حوزه های عمران و سیاسی انجام شد یک درصد آن در حوزه های فرهنگی کار انجام می گرفت ما امروز این همه مشکل نداشتیم . شایان ذکر است در پایان جلسه تقدیر وتشکر معاون استاندار وفرماندار مشهد از تلاش ارزنده وهمراهی دانشگاه فرهنگیان در امر برگزاری انتخابات به عمل آمد .


نظرات کاربران