در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیسها و مراکز استان

بازدید دکتر مجتبوی مدیریت محترم امور پردیسها و مراکز استان  از روند برگزاری دوره مهارت آموزان استخدامی ماده 28 در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد


نظرات کاربران