در حال بارگذاری ...

اطلاعیه شماره ( 4) مهارت آموزان

اطلاعیه شماره 4

قابل توجه مهارت آموزان محترم

 کلاس های آموزشی برای تمام رشته ها از روز سه شنبه مورخ 96/5/3 از ساعت 7/30 دایر می باشد . از مهارت آموزان محترم انتظار می رود  قبل از شروع کلاس در مرکز حضور داشته باشند .

مهارت آموزان محترم متقاضی خوابگاه از روز دوشنبه ساعت 16 می توانند جهت استفاده از خوابگاه به آدرس های زیر مراجعه نمایند.

آدرس خوابگاه برادران : بلوار دانشجو نبش دانشجو 33 واحد ثامن الحجج (ع )

آدرس خوابگاه خواهران : بلوار دانشجو داخل دانشجو 11 دبیرستان دخترانه سوم شعبان

لوازم مورد نیاز برای استفاده از خوابگاه : ( پتو ، متکا ،ملحفه ترجیحا سفید ، قاشق ، چنگال ، لیوان ، فلاکس ، قند ، چای ،  وسایل شخصی و مورد نیاز )

- همراه داشتن فیش واریزی به مبلغ 1/600/000 ریال علل حساب به حساب شماره 5465032199 به صورت واریز نقدی نزد بانک تجارت  به نام مرکز آموزش عالی ثامن الحجج (ع ) مشهد .

یاد آوری مهم : در تکمیل فیش واریزی رشته مهارت آموز و نام و نام خانوادگی خوانا درج گردد .


نظرات کاربران