در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر نصر آبادی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی مدیریت امور پردیسها و مراکز استان

بازدید دکتر نصر آبادی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی مدیریت امور پردیسها و مراکز استان از روند برگزاری دوره های مهارت آموزان استخدامی ماده 28 در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد


نظرات کاربران