در حال بارگذاری ...

اطلاعیه شماره (2) مهارت آموزان

با توجه به هماهنگی های لازم جهت استفاده دانشجویان خواهر و برادر مهارت آموز از خوابگاه و تعطیلی روز پنجشنبه ، تمامی رشته های مهارت آموزان استخدام پیمانی و همچنین  متقاضیان رشته ابتدایی شهرستان های نیشابور و سبزوار از روز سه شنبه 96/5/3 برگزار خواهد شد . ضمنا فقط مهارت آموزان رشته آموزش ابتدایی شهید رجایی تربت حیدریه از روز سه شنبه 96/4/27 دایر می باشد .  

 


نظرات کاربران