در حال بارگذاری ...

ثبت نام دانشجویان دوره های مهارت آموزی معلمی ماده 28 در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج ( ع )مشهد

 ثبت نام دانشجویان دوره های مهارت آموزی معلمی ماده 28  از روز سه شنبه 96/4/20 در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج ( ع )مشهد آغاز گردیده و تا روز چهارشنبه 96/4/21 ادامه داشت  شایان ذکر است  در این دوره 640 نفر از مهارت آموزان ثبت نام به عمل آمد .

 


نظرات کاربران