در حال بارگذاری ...

نتایج دومین جشنواره عکس کارورزی


جلسه بررسی نهایی آثار دومین دوره جشنواره عکس کارورزی با عنوان نگاه نو در هفته جاری در چهار رویکرد ذیل برگزار گردید.
1. خویش انداز (سلفی)
2. آموزشی
3. تعاملی
4. فیزیکی
از 157 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره، واقع در دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج(ع)، در مجموع 13 اثر توسط داوران انتخاب گردید.
شایان ذکر است از منتخبین جشنواره به نحو شایسته قدردانی و اهدا جوایز انجام خواهد شد.
اسامی برگزیدگان:
رویکرد سلفی:         1. جلال حبیبی 2.میلاد صفری 3.مهین فیضی
رویکرد آموزشی:      1. علیه کلاتی 2. سما سقایی شهری 3. محمدحسین خاکشور – ساجده سابقی
رویکرد تعاملی:       1. مهدی خوش قامت 2.عارف گل محمدزاده 3.رامین رحیمی
رویکرد فیزیکی:      1. کوثر رحمانی 2.رامین رحیمی 3.هادی دهانی

ستاد برگزاری دومین دوره جشنواره عکس کارورزی - نگاه نو


نظرات کاربران