در حال بارگذاری ...

همایش تقدیر از تکواندو کاران مدافع حرم

حضور مسئول واحد ثامن الححج (ع) دانشگاه در همایش تقدیر از تکواندو کاران مدافع حرم در محل اداره تربیت بدنی

حضور مسئول واحد ثامن الححج (ع) دانشگاه در همایش تقدیر از تکواندو کاران مدافع حرم در محل اداره تربیت بدنی


نظرات کاربران