در حال بارگذاری ...

دیدار مسئولین و جمعی از کارکنان دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) با معاونین امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

دکتر میرشجاعیان ریاست محترم واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد و جمعی از کارکنان این واحد روز سه شنبه 97/4/19 ضمن حضور در پردیس شهید بهشتی با معاونین دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی دیدار و گفتگو نمودند .


نظرات کاربران