در حال بارگذاری ...

برگزاری مصاحبه صلاحیت حرفه ای مشمولین تغییر سمت نیروهای رسمی ، پیمانی به پست های آموزشی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

برگزاری مصاحبه صلاحیت حرفه ای مشمولین تغییر سمت نیروهای رسمی ، پیمانی به پست های آموزشی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی برابر تقویم زمانی از روز یکشنبه 97/3/27 لغایت روز چهارشنبه 97/3/30 به تعداد 276 نفر مشمولین در رشته های آموزگار ابتدایی ، آموزگار تربیت بدنی ، هنر ، رشته های فنی و ... در واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد انجام می گردد .


نظرات کاربران