در حال بارگذاری ...

قابل توجه استادان و کارکنان ایثارگر دانشگاه فرهنگیان

با عنایت به تغییر امتیازات ایثارگری طبق ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه ، شایسته است مدارک ایثارگری و فرم پیوست را تکمیل و تا تاریخ 96/3/25 به واحد آموزش دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد ارسال گردد . 


نظرات کاربران