در حال بارگذاری ...

حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد در مرحله استانی بیست وهشتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

یکشنبه 97/2/23 مرحله استانی بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاه فرهنگیان با حضور پر شور دانشجویان از سراسر استان خراسان رضوی در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار گردید . شایان ذکر است این جشنواره ها در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار شد و شامل جشنواره های قرآنی ، ادبی ، هنری و علمی پژوهشی بوده و دانشجویان واحد دانشگاهی ثامن الحجج (ع) مشهد در تمامی این جشنواره ها حضور فعال داشتند .


نظرات کاربران