در حال بارگذاری ...

برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد

پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج (ع) مشهد با حضور حداکثری دانشجویان یکشنبه 96/2/16 برگزار گردید .


نظرات کاربران